Tjänster

Tar hand om hela eller delar av anbudsförfarandet

Ditt Anbuds kunder har möjlighet att ta hjälp med hela eller delar av processen:

Outsourcing av anbud

Ditt Anbud ansvarar och tar hand om hela processen. Ditt Anbud söker, skriver, analyserar och bevakar den offentliga upphandlingen.

Rådgivning av anbud:

Vid Ditt Anbuds rådgivning tar kunden ansvar för anbudet och innehållet och Ditt Anbuds uppgift är att bedöma om anbudet har uppfyllt skallkraven och att ge en second-opinion på resultatet.

Ditt Anbud söker lämpliga upphandlingar

Att söka och identifiera de upphandlingar som är relevanta för ert företag och bransch är ett tidskrävande och komplext arbete. Till hjälp har vi ett antal nationella databaser. Ur dessa databaser med 1000-tals upphandlingar kan vi hjälpa er att matcha er profil utifrån leverantörens krav för att hitta lämpliga upphandlingar.

Arbetsgång vid anbudsförfarande

När vi finner en upphandling som verkar intressant läser jag först igenom förfrågningsunderlaget, analyserade kvalitetskrav, miljökrav, personalpolicy i förfrågningsunderlaget m.m. Om det krävs så åker vi (eller bara jag om så önskas) ut och tittar på objektet. Sedan författar och kalkylerar vi (eller bara jag om så önskas) fram priset och slutligen ansvarar jag för att anbudet lämnas in i tid.

Ditt Anbud ansvarar och står normalt för att papper, offertmappar, kuvert, porto, cd-skivor m.m. som behövs i anbudet finns.

Offentliga upphandlingar för 500 miljarder/år

De offentligt styrda organen i Sverige såsom skolor, vårdhem m.m. genomför offentliga upphandlingar vid samtliga inköp av varor och tjänster. I dagsläget uppgår det totala värdet av de offentliga upphandlingarna i Sverige 500 miljarder kronor.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Reglerna och lagarna som reglerar de offentliga upphandlingarna faller inom ramen för lagen om offentig upphanding (LOU). Den viktigaste punkten i LOU är att i offentliga upphandlingar får inte subjektiva bedömningar ske som kan sätta konkurrensen ur spel.

Kontakt

Ditt Anbud 
Tommy Andersson 

Adress
Vasavägen 111
177 32 Järfälla

Mobil
0736-730 320

Mail
info@dittanbud.se

 

Övrigt 

 

Close Menu